Les masies tenien originalment un alt grau de sostenibilitat. D’aquesta manera l’energia era fonamentalment la llenya del bosc, l’aigua provenia de l’aprofitament de l’aigua de pluja i de fonts properes, les construccions estaven orientades per a aprofitar la insolació o la falta de la mateixa per a les diferents tasques de la casa, els materials de construcció eren els que es podien obtenir a la zona i els pocs residus que es produïen es reciclaven pràcticament en la seva totalitat.

 

Tot i que és molt difícil mantenir aquest grau de sostenibilitat de forma que siguin compatibles amb l’actual grau d’exigència en confort i sanejament, hem fet el màxim possible per tal d’assolir el màxim nivell.

 

D’aquesta manera en la recent rehabilitació de la masia:

  • Hem incorporat una capa d’aïllament sota la teulada tradicional
  • Els tancaments són de fusta amb doble vidre a totes les obertures i s’han muntat claraboies per millorar la il·luminació natural a l’interior.
  • S’ha instal·lat un biodigestor per a les aigües residuals per tal de depurar els efluents de l’habitatge i de l’Allotjament
  • Hem rehabilitat el subministrament d’aigua de la Font de la Barraca per a us de regadiu i neteja.
  • Hem instal·lat una caldera de biomassa que proporciona aigua calenta sanitària i calefacció a l’edifici i que funciona amb troncs de llenya. El sistema de calefacció és controlat per un conjunt de termòstats que mantenen una temperatura de confort en les diferents zones i segons sigui dia o nit.

Us demanem que col·laboreu amb nosaltres en aquest procés amb unes senzilles actuacions:

  • Limitar el consum d’aigua al necessari
  • Triar els residus domèstics en els recipients que tenim a la vostra disposició (orgànic, envasos, paper, oli de cuina, rebuig).