Avís legal

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) se exponen a continuación los datos identificativos de la empresa.

Denominación social: L'ALZINA DE MEROLA

Casa rural en modalitat Masoveria

Ctra de Berga s/n Ametlla de Merola (Puig-Reig)

Telèfons de contacte: + 34 626 45 40 60 ; + 34 629 52 90 59

Correu electrònic: info@alzina.es 

Nº Registre Turisme Generalitat PCC-000892

 

Aquest lloc web ha estat creat amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris.A través d'aquest Avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions: L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

 

El simple accés a aquest lloc web no suposa entaular cap tipus de relació comercial entre la casa rural l'Alzina de Merola i l'usuari.

L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella.

El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s'informarà a l'usuari en cada cas concret.

 

Tal y como indica la Orden IRP/418/2010, del 5 de Agosto, sobre la obligación de registro y comunicación a la Dirección General de la Policia de las personas que se alojan en los establimentos de hostelería ubicados en Cataluña, esta información debe ser comunicada dentro del plazo de las 24 horas siguientes al inicio del alojamiento de cada persona.

 

Nostra Política de Privacitat:

Les dades s’emmagatzemaran de forma automatitzada en servidors propis  i/o de tercers, amb qui s’ha signat els corresponents contractes que garanteixen tantes mesures de seguretat com siguin necessàries per preservar-ne la confidencialitat. Les operacions de petició de serveis es realitzen mitjançant servidors segurs i sistemes de certificació que protegeixen la integritat de les dades fent que la informació viatgi totalment xifrada o encriptada.  

Les vostres dades no seran cedides a tercers sense el vostre consentiment o quan la cessió estigui emparada en una disposició legal. 

En cas de dubte, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al següent correu: info@alzina.es

 

 

Si vol contactar amb nosaltres, no dubti a trucar-ens als telefons + 34 626454060, +34 629529059.